Dorpsplan Steenderen wordt concreter

In lijn met de wens van de Steenderense bevolking werkt adviesbureau Goudappel Coffeng samen met de werkgroep Vitale Kernen Steenderen momenteel aan de uitwerking van het eerste deelproject uit het Dorpslan Steenderen. Het eerste deelproject is de herinrichting van de J.F. Oltmanstraat inclusief kruisingen.

Eind juni is op het dorpsplein nabij Het Anker een proefvak neergelegd met voorbeelden van de materialen die gebruikt kunnen worden voor de herinrichting van de invalswegen. In de drie vragen hieronder kun jij laten weten wat je er van vindt.

 
powered by Typeform