Bewoners Oltmansstraat ontvangen uitwerking Dorpsplan positief

Eind juni veranderde het straatwerk voor de deur van Het Anker. Daar ligt als voorbeeld een klein vlak van beoogde materialen passend bij het Dorpsplan Steenderen. Het kiezen van de materialen is één van de stappen die hoort bij de uitwerking van het dorpsplan. Het eerste deelproject wordt uitgewerkt door adviesbureau Goudappel Coffeng samen met de werkgroep Vitale Kernen Steenderen.

Het eerste deelproject is de herinrichting van de J.F. Oltmanstraat inclusief kruisingen. 
Het “Dorpsplan Steenderen” is op 15 oktober jl. opgeleverd en gepresenteerd aan de Steenderense bevolking. Het plan is tot stand gekomen door de inbreng van inwoners van Steenderen en de inzet van de werkgroep Vitale Kernen, waar de gemeente Bronckhorst volwaardig partner in is. 

De aanvullende titel “Steenderen van doorgangsdorp naar aantrekkelijk verblijfsdorp” is uit het hart gegrepen. In het Dorpsplan gaven bewoners prioriteit aan de herinrichting van de wegen en de trottoirs in de dorpskern. De slechte staat van wegen en trottoirs en de steeds grotere overlast van sluip- en vrachtverkeer maakt dat langer uitstel niet aanvaardbaar is.  

Het ontwerp krijgt vorm
Op 1 juli jongstleden waren aanwonenden en aanliggende ondernemers van de Oltmansstraat uitgenodigd bij Het Anker om kennis te nemen van de vorderingen. Hun positieve reacties zijn een stimulans om verdere uitwerking op te pakken.

Bekijk het ontwerp en de posters die je op de foto’s ziet

Ze uitten unaniem hun waardering voor het plan en de inzet van de werkgroep. Natuurlijk waren er ook aandachtspunten. Zoals handhaving op de snelheid, de exacte plek van de overgangen van klinkers naar natuursteen, het parkeren, huisnummering en de wens het kompas in het kruispunt terug te brengen.

Ben jij ook nieuwsgierig hoe de Oltmansstraat eruit kan komen te zien? 
De proefmaterialen blijven liggen bij Het Anker. Let op, het gaat om een indicatie. De vierkante donkergrijze tegels, bijvoorbeeld, zouden één stuk van 1 meter lang moeten zijn. Ze vormen uiteindelijk de stoeprand. Door leveringstijd was het nog niet mogelijk deze te krijgen. 

Om een betere indruk te krijgen hoe de materialen een plek krijgen in de plannen, kun je binnen lopen bij De Kei. Daar hangt een set tekening en ligt een boekje met toelichting om in te zien. Je krijgt daarmee een goede indruk van de status van het project.

Je bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en er kennis van te nemen.

Planning
We zijn optimistisch over realisatie, echter zover is het nog niet. Met de ontwerpen die er nu liggen, gaan we een volgende fase in. Binnen de gemeente moeten in het najaar beslissingen genomen worden over verdeling van budget over allerhande projecten op het gebied van leefbaarheid gemeentebreed. En in het plan moeten een boel technische keuzes gemaakt worden op basis van allerlei onderzoeken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan riolering, kabels en leidingen en parkeerstudies. De financiële haalbaarheid en de technische uitwerking van dit plan lopen samen op. Zo hopen we begin 2021 duidelijkheid te hebben over realisatie.