Belangrijke fase

Komende maand staat binnen de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst de programmabegroting 2021-2024 op de agenda. 28 oktober in de raadscommissie en 5 november in de raad. Plaatsnemen op de publieke tribune kan via deze link: https://channel.royalcast.com/bronckhorst.

Voor daadwerkelijke realisatie van het dorpsplan is dit een belangrijk moment. Het ontwerp voor de J.F. Oltmansstraat ligt klaar voor technische uitwerking en vervolgens realisatie. De eerste stappen voor het verbeteren van het Dorpsplein worden gezet.

De kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de J.F. Oltmansstraat zijn opgenomen in de programmabegroting. Met de vaststelling daarvan wordt een belangrijke stap richting uitvoering gezet.

Na 5 november hopen we meer te vertellen over de uitwerking van de Oltmansstraat en een voorlopige planning.