Bekijk de ontwerpen voor de J.F. Oltmansstraat en het Dorpsplein

De grote panelen en het toelichtende boekje dat de werkgroep Vitale Kernen inwoners 16 oktober 2021 liet zien, staat nu ook online. Op 16 oktober 2021 van 14 tot 17 uur stonden de deuren van de Remigiuskerk open. De werkgroep Vitale Kernen Steenderen nodigde inwoners van Steenderen uit om te komen kijken.


In oktober 2019 stelde de werkgroep Vitale kernen Steenderen het Dorpsplan vast. Inmiddels ligt er, mede door de inbreng van de direct betrokken eigenaren en aanwonenden, een mooi plan voor de J.F. Oltmansstraat en het Dorpsplein. De uitgewerkte ontwerpen laten zien hoe het hart van Steenderen een prettige en groene verblijfsplek gaat worden. Bestaande bestrating en asfalt wordt vervangen. Voetgangers, fietsers en auto’s mengen zich en passen ze zich op elkaar aan. De nieuwe weginrichting draagt eraan bij dat automobilisten hun snelheid matigen. Extra bomen en zorgeloos groen verrijken de perken en plantvakken op en rondom het dorpsplein De IJssel kronkelt denkbeeldig over het plein langs de dorpen in de buurt, van watertappunt naar speelplek en van terras naar bushalte.

Bekijk ook het boekje dat bij het ontwerp op de posters hoort.

Reacties
16 oktober bezochten ruim 70 Steenderenaren de Remigiuskerk. Er zijn veel complimenten opgehaald over hoe mooie het eruit ziet en hoe fijn er iets gaat gebeuren. Veel mensen waren nieuwsgierig naar de planning van de realisatie. En er waren enkele vragen die we meenemen in de verdere uitwerking. Denk daarbij aan de versmalling bij het Anker, een veilige oversteek van de Bongerd naar het Dorpsplein, de klinkerverharding en zorgen of verkeer niet teveel wordt geremd en kiest voor alternatieve routes door het dorp.

De Gelderlander kopt “Bewoners blij met opknapbeurt dorpshart”. Ook het Contact schrijft “Ontwerp groen dorpshart Steenderen positief ontvangen”.

Tijdspad
Naar verwachting kan het ontwerp voor de J.F. Oltmansstraat begin volgend jaar worden aanbesteed. De geselecteerde aannemer plant vervolgens zorgvuldig levertijden en de realisatie.

Voor het Dorpsplein moet het ontwerp nog verder worden verfijnd. Waarna de werkgroep in samenspraak met de gemeente ook hier snel tot uitvoering hoopt komen.