Belangrijke fase

Komende maand staat binnen de gemeenteraad van de gemeente Bronckhorst de programmabegroting 2021-2024 op de agenda. 28 oktober in de raadscommissie en 5 november in de raad. Plaatsnemen op de publieke tribune kan via deze link: https://channel.royalcast.com/bronckhorst.

Voor daadwerkelijke realisatie van het dorpsplan is dit een belangrijk moment. Het ontwerp voor de J.F. Oltmansstraat ligt klaar voor technische uitwerking en vervolgens realisatie. De eerste stappen voor het verbeteren van het Dorpsplein worden gezet.

De kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de J.F. Oltmansstraat zijn opgenomen in de programmabegroting. Met de vaststelling daarvan wordt een belangrijke stap richting uitvoering gezet.

Na 5 november hopen we meer te vertellen over de uitwerking van de Oltmansstraat en een voorlopige planning.

Bewoners Oltmansstraat ontvangen uitwerking Dorpsplan positief

Eind juni veranderde het straatwerk voor de deur van Het Anker. Daar ligt als voorbeeld een klein vlak van beoogde materialen passend bij het Dorpsplan Steenderen. Het kiezen van de materialen is één van de stappen die hoort bij de uitwerking van het dorpsplan. Het eerste deelproject wordt uitgewerkt door adviesbureau Goudappel Coffeng samen met de werkgroep Vitale Kernen Steenderen.

Het eerste deelproject is de herinrichting van de J.F. Oltmanstraat inclusief kruisingen. 
Het “Dorpsplan Steenderen” is op 15 oktober jl. opgeleverd en gepresenteerd aan de Steenderense bevolking. Het plan is tot stand gekomen door de inbreng van inwoners van Steenderen en de inzet van de werkgroep Vitale Kernen, waar de gemeente Bronckhorst volwaardig partner in is. 

De aanvullende titel “Steenderen van doorgangsdorp naar aantrekkelijk verblijfsdorp” is uit het hart gegrepen. In het Dorpsplan gaven bewoners prioriteit aan de herinrichting van de wegen en de trottoirs in de dorpskern. De slechte staat van wegen en trottoirs en de steeds grotere overlast van sluip- en vrachtverkeer maakt dat langer uitstel niet aanvaardbaar is.  

Het ontwerp krijgt vorm
Op 1 juli jongstleden waren aanwonenden en aanliggende ondernemers van de Oltmansstraat uitgenodigd bij Het Anker om kennis te nemen van de vorderingen. Hun positieve reacties zijn een stimulans om verdere uitwerking op te pakken.

Bekijk het ontwerp en de posters die je op de foto’s ziet

Ze uitten unaniem hun waardering voor het plan en de inzet van de werkgroep. Natuurlijk waren er ook aandachtspunten. Zoals handhaving op de snelheid, de exacte plek van de overgangen van klinkers naar natuursteen, het parkeren, huisnummering en de wens het kompas in het kruispunt terug te brengen.

Ben jij ook nieuwsgierig hoe de Oltmansstraat eruit kan komen te zien? 
De proefmaterialen blijven liggen bij Het Anker. Let op, het gaat om een indicatie. De vierkante donkergrijze tegels, bijvoorbeeld, zouden één stuk van 1 meter lang moeten zijn. Ze vormen uiteindelijk de stoeprand. Door leveringstijd was het nog niet mogelijk deze te krijgen. 

Om een betere indruk te krijgen hoe de materialen een plek krijgen in de plannen, kun je binnen lopen bij De Kei. Daar hangt een set tekening en ligt een boekje met toelichting om in te zien. Je krijgt daarmee een goede indruk van de status van het project.

Je bent van harte uitgenodigd om te komen kijken en er kennis van te nemen.

Planning
We zijn optimistisch over realisatie, echter zover is het nog niet. Met de ontwerpen die er nu liggen, gaan we een volgende fase in. Binnen de gemeente moeten in het najaar beslissingen genomen worden over verdeling van budget over allerhande projecten op het gebied van leefbaarheid gemeentebreed. En in het plan moeten een boel technische keuzes gemaakt worden op basis van allerlei onderzoeken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan riolering, kabels en leidingen en parkeerstudies. De financiële haalbaarheid en de technische uitwerking van dit plan lopen samen op. Zo hopen we begin 2021 duidelijkheid te hebben over realisatie.

Dorpsplan Steenderen wordt concreter

3 oplaadpunten voor elektrische fietsen

Hup op de fiets naar Steenderen! Nu is het namelijk nog aantrekkelijker om Steenderen met de (elektrische) fiets te bezoeken. Voor inwoners en (dag)toeristen zijn de oplaadpunten voor elektrische fietsen verbeterd en uitgebreid.

Je kunt nu je fiets opladen terwijl je een hapje en drankje nuttigt bij Heezen of De Seven Steenen. Ook als je voor een activiteit naar De Kei gaat, kan je fiets opgeladen worden.
Elk oplaadpunt heeft ruimte voor vier stekkers.

Verslag 15 oktober 2019

Lees hieronder het verslag van de dorpsavond op 15 oktober 2019. Deze avond werd het definitieve dorpsplan gepresenteerd en werd gezamenlijk nagedacht over project in wording.

Verslag 15 oktober
Op dinsdagavond 15 oktober organiseerde de werkgroep Vitale Kernen een informatieavond over het definitieve Dorpsplan. De avond was, tot veel tevredenheid vanuit de werkgroep druk bezocht. Na het openingswoord volgde informatie over de tot nu toe behaalde successen. Het terrein achter de Engel was voor veel inwoners in eerste instantie een doorn in het oog. Door het ophangen van zeilen aan de bouwhekken, is het zicht op het braakliggende terrein onttrokken en toont de werkgroep dat zij druk bezig is om het dorp mooi(er) te maken. Vervolgens werd het Dorpslab gepresenteerd: een initiatief dat inwoners helpt bij het uitvoeren van hun ideeën voor het dorp, door ze aan de juiste personen en middelen te koppelen.

Marco Aarsen van bureau Goudappel geeft vervolgens een terugblik op het proces van de totstandkoming van het dorpsplan en hij presenteerde vervolgens het definitieve plan. Vragen die inwoners hadden over het dorpsplan, gingen met name over het de uitwerking van de definitieve plannen en toegepaste materialen. Deze worden door de werkgroep en adviseurs meegenomen in de uitwerking van verschillende (deel)projecten.

De werkgroep gaf aan hoe we met het dorpsplan aan de slag willen. De volgende projecten krijgen prioriteit:

  1. Groene dorpsplein bij de kerk
  2. Kruispunt in centrum
  3. J.F. Oltmansstraat en dorpsentree

Na afloop van de presentatie konden de bezoekers op hun gemak de plannen bekijken op posters bekijken en konden zij vragen stellen over het dorpsplan. Hier was ook gelegenheid om met suggesties en tips te komen door middel van een vragenformulier. Mocht jij nog vragen hebben, laat ze weten via dorpslab@vitaal-steenderen.nl.

Het definitieve dorpsplan, inclusief de posters van de presentatie op 15 oktober, vind je hier.