Anders wonen

Uitwerking Thema “Wonen”
Algemene uitkomsten zijn

 • Er is onvrede over het feit dat er niet wordt gebouwd
 • Er zijn niet alleen te weinig woningen voor jongeren, maar ook voor ouderen
 • Er is onbalans in huren, kopen, grote en kleine woningen, dure en goedkope woningen en verschillende woonvormen
 • Er is onvrede over het beheer en de verhuur van de huurwoningen
 • Er is lef en durf nodig om het dorp nieuw leven in te blazen
 • Ga uit van de kracht van Steenderen; locaties is prima, omgeving is prima, woongenot

Meer specifiek is het beeld dat;

 1. De seniorenwoningen rond de Koningin Julianalaan zijn voor een deel sterk verouderd en voldoen niet meer aan de woonwensen van de doelgroep.
 2. Het gevoel is dat Site woondiensten vooral oog heeft voor het feit dat leegstand moet worden voorkomen maar onvoldoende “in contact is” met het dorp als het gaat om (woon)wensen. Door lotingsysteem vallen veel Steenderenaren buiten de boot en huizen worden toegewezen aan “passanten” die geen band opbouwen met de gemeenschap.
 3. Er is behoefte aan meer (betaalbare-) huurwoningen.
 4. Er moet snel een plan komen voor het terrein achter pand “De Engel”
 5. Splitsing van woningen is bijna onmogelijk maar soms wel wenselijk.
 6. De huur woningen aan de Burgemeester Smitstraat lijken aan grondige renovatie toe. Een opwaardering van de bebouwing langs deze ” hoofdweg door het dorp” wordt als wenselijk ervaren.
 7. Evt. ruimte voor woningen in het buitengebied, door bijv. splitsing van boerderijen en of aanpassingen van (vrijkomende) schuren
 8. Mensen beseffen dat er afspraken zijn met regiogemeenten en provincie over woningaantallen, maar dat hoeft niet te betekenen dat er niet gebouwd zou kunnen worden. Het gaat erom dat we de juiste woning bouwen voor de juiste doelgroep.
  En dat vraagt om creativiteit.
 9. Kansen voor duurzaamheid, woningen van het gas af ..
  Mogelijke oplossingen zijn
  Ad1 ,2 en 3: Vertaal de onvrede naar wensen en neem dit op in het wensenboek. Het
  samen met de gemeente en Site opstellen van een meerjarenplan is een als eerste
  uit te voeren actie.
  Ad 4: Neem in het wensenboek op dat herinrichting van dit terrein een speerpunt voor
  de korte termijn is. Gemeente Bronckhorst heeft hier een bemiddelende rol in.
  Ad 5: Neem in het wensenboek op dat de gemeente de regelgeving aanpast..
  Ad 6: Neem de wens in het wensenboek op en bespreek met de gemeente en Site de
  mogelijkheid om de bestaande huurwoningen grondig te renoveren, op termijn te
  vervangen door koopwoningen of op termijn te vervangen door huurwoningen in
  de vrije sector
  ad 8 creatieve woonvormen en nieuwe vormen van financiering? Nieuwe modellen en
  systemen. Op zoek naar goede voorbeelden elders. En neem de woonomgeving ook
  mee.